Czasopismo Elastomery o materiałach i technologii

Czasopismo kwartalne Elastomery o tematyce związanej z problematyką przemysłu gumowego było wydawane od roku 1996. Jego głównym celem było prezentowanie artykułów naukowo-technicznych, które przedstawiały wyniki badań i prac rozwojowych prowadzonych w ośrodkach badawczych oraz w przemyśle zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

W czasopiśmie publikowano artykuły, które obejmowały szeroki zakres zagadnień związanych z nauką i technologią przemysłu gumowego. Przedstawiano w nich najnowsze osiągnięcia i innowacje dotyczące materiałów, procesów produkcyjnych, technologii wulkanizacji, projektowania gumowych komponentów oraz ekologicznych aspektów produkcji gumy.

Kwartalnik pełnił również funkcję informacyjną, prezentując ogłoszenia, reklamy oraz artykuły sponsorowane związane z dziedziną przemysłu gumowego. Jego wysoki status wśród czasopism krajowych był potwierdzony przez obecność na liście wiodących publikacji w dziedzinie przemysłu gumowego, notowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie każda publikacja w tym czasopiśmie otrzymywała wysokie punktacje naukowe.

Ponadto, czasopismo było poddawane procesowi recenzji i było referowane w renomowanych bazach danych naukowych, takich jak „Chemical Abstracts” oraz „Rapra Abstracts”. Jego obecność w takich bazach danych umożliwiała dostęp do treści publikowanych artykułów na arenie międzynarodowej. Dodatkowo, czasopismo było uwzględnione w bazie BazTech oraz w Index Copernicus, co dodatkowo podkreślało jego znaczenie jako cennej publikacji w dziedzinie przemysłu gumowego.

Elastomery i inne materiały w postaci kolorowych elementów rurowych.

Wsparcie merytoryczne w zakresie wpływu materiałów na skórę człowieka – Projekt Skóra