Redakcja

Redakcja czasopisma naukowego „Elastomery” składa się z pięciu wybitnych naukowców akademickich, których prace koncentrują się na technologii materiałów gumowych oraz ogólnie na badaniu i rozwoju różnorodnych materiałów.

Profesor Anna Nowakowska

Profesor Anna Nowakowska jest czołowym autorytetem w dziedzinie technologii elastomerów. Jej badania skupiają się na nowych metodach syntezy gum i tworzeniu zaawansowanych elastomerów o zwiększonej wytrzymałości, odporności na starzenie oraz doskonałych właściwościach mechanicznych. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu technologii gumy i prowadziła kilka udanych projektów badawczych w tej dziedzinie.

Dr inż. Jan Kowalski

Doktor Jan Kowalski jest ekspertem w dziedzinie inżynierii polimerów i materiałów gumowych. Jego badania koncentrują się na rozwijaniu nowych metod przetwarzania elastomerów, w tym na technologiach wtryskowych i formowaniu na gorąco. Pracuje nad opracowaniem nowych kompozytów elastomerowych, które posiadają unikalne właściwości mechaniczne i termiczne. Jego prace naukowe przyczyniają się do rozwoju zaawansowanych materiałów elastomerowych o szerokim zakresie zastosowań.

Profesor Maria Lewandowska

Profesor Maria Lewandowska jest wiodącym naukowcem w dziedzinie badań nad strukturą i właściwościami gum naturalnych. Jej badania koncentrują się na analizie mikrostruktury elastomerów naturalnych i badaniu wpływu różnych czynników na ich właściwości fizyczne i chemiczne. Profesor Lewandowska jest autorką wielu artykułów naukowych o tematyce gum naturalnych oraz prowadzi badania nad wykorzystaniem tych materiałów w różnych dziedzinach, takich jak medycyna i przemysł samochodowy.

Dr Piotr Nowicki

Doktor Piotr Nowicki specjalizuje się w dziedzinie gum syntetycznych i ich zastosowań. Jego badania skupiają się na opracowywaniu nowych metod produkcji elastomerów syntetycznych, takich jak kopolimery i elastomery termoplastyczne. Doktor Nowicki prowadzi również badania nad modyfikacją gum syntetycznych za pomocą nanomateriałów w celu poprawy ich właściwości mechanicznych i termicznych. Jego prace naukowe przyczyniają się do rozwinięcia elastomerów syntetycznych o zwiększonej wytrzymałości i wszechstronnych możliwościach zastosowania.

Profesor Mieszko Kaczmarczyk

Profesor Andrzej Michalski jest ekspertem w dziedzinie technologii materiałów gumowych i inżynierii powierzchni. Jego badania skupiają się na opracowywaniu nowych technik obróbki powierzchni elastomerów w celu poprawy ich właściwości adhezyjnych, trwałości i odporności na ścieranie. Profesor Michalski prowadzi również badania nad nanokompozytami elastomerowymi, w których nanomateriały są wprowadzane w celu wzmocnienia struktury elastomerów. Jego prace naukowe mają zastosowanie w dziedzinach takich jak przemysł motoryzacyjny, medycyna i technologia ochrony środowiska.

Wspólnie, profesor Anna Nowakowska, doktor Jan Kowalski, profesor Maria Lewandowska, doktor Piotr Nowicki oraz profesor Andrzej Michalski tworzą interdyscyplinarną redakcję czasopisma naukowego „Elastomery”. Ich zróżnicowane obszary badań przyczyniają się do rozwinięcia wiedzy na temat technologii materiałów gumowych oraz ogólnie materiałów, a ich wysiłki badawcze wpływają na rozwój zaawansowanych elastomerów o zwiększonych właściwościach mechanicznych, termicznych i adhezyjnych.