ELASTOMERY - kwartalnik

Reklama

Reklama w czasopiśmie ELASTOMERY

Zapraszamy do zamieszczania na łamach Elastomerów:

 • reklam
 • ogłoszeń
 • artykułów sponsorowanych

Proponujemy zamieszczanie reklam i ogłoszeń na I, II, III lub IV stronie okładki oraz wewnątrz numeru.

Ceny reklam i ogłoszeń:

reklamy kolorowe formatu A4/A5:

 • na I stronie okładki 3000/- PLN
 • na II stronie okładki 2000/- PLN
 • na III stronie okładki 1500/1000 PLN
 • na IV stronie okładki 2400 PLN
 • wewnątrz numeru 1400/900 PLN

reklamy/ogłoszenia czarno-białe formatu A4/A5

 • wewnątrz numeru 1100/700 PLN

artykuły sponsorowane / prezentacje firmowe

 • za 1 kolumnę (stronę gazetową) materiału przygotowanego przez Zleceniodawcę 500 PLN
 • za 1 kolumnę materiałów wymagających opracowania przez Redakcję 800 PLN
 • dopłata za kolor 1-szej strony – 300 PLN (pozostałe strony czarno-białe)

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT.

W przypadku zamówienia reklamy kolorowej A4 w co najmniej 2 numerach proponujemy dodatkowo zamieszczenie bezpłatnie artykułu reklamowego (do 2 stron druku) tematycznie związanego
z przedstawioną reklamą, działalnością firmy itp.

Zamawiający reklamę, ogłoszenie lub artykuł otrzymuje bezpłatnie 1 egz. archiwalny czasopisma „Elastomery”.
Koszt dodatkowych egzemplarzy w cenie promocyjnej wynosi 50 zł/1 egz.

Rabaty w przypadku powtórzeń reklamy i ogłoszeń:
przy 2 powtórzeniach – 5% rabatu oraz 2 egz. czasopisma „Elastomery” bezpłatnie;
przy 3 powtórzeniach – 10% rabatu oraz 3 egz. czasopisma bezpłatnie;
przy 4 powtórzeniach – 15% rabatu oraz 3 egz. czasopisma bezpłatnie.

Prenumeratorom naszego czasopisma udzielamy dodatkowo 5% rabatu.

Zamówienia prosimy kierować na adres Redakcji