ELASTOMERY - kwartalnik

czasopismo naukowo-techniczne
(ISSN PL 1427-3519)
Polski English

2020/2 – streszczenia – Dębek

Cezary Dębek, Jerzy Walendziewski

Właściwości sorpcyjne karbonizatów z pozostałości węglowej z pirolizy opon

Scharakteryzowano właściwości strukturalne dwóch prób węgla popirolitycznego otrzymanego w wyniku niskotemperaturowej pirolizy opon samochodowych. Próby węgli popirolitycznych różniły się warunkami prowadzenia procesu pirolizy. Materiał węglowy z pirolizy opon poddano karbonizacji i zbadano zmiany strukturalne oraz oceniono ich zdolności sorpcyjne w stosunku do związków modelowych : benzenu, p‑chlorofenolu, błękitu metylenowego oraz czerwieni Kongo. Otrzymane karbonizaty wykazały dużą zdolność sorpcyjną benzenu z roztworu wodnego sięgającą 98%.