ELASTOMERY - kwartalnik

2020/1 – streszczenia – Bosch

Robert Bosch

Nowatorski aktywator jako zamiennik DPG poprawiający właściwości fizykomechaniczne wulkanizatów

W niniejszym artykule przedstawiono właściwości nowego aktywatora działającego jak ciecz jonowa, opartego na technologii ACTIV8, opracowanej przez firmę Rubber Nano Products (Pty) Ltd, jako zamiennika przyspieszacza – 1,3-difenyloguanidyny (DPG) i jako dodatku sieciującego. Nowatorski aktywator charakteryzuje się dobrym czasem sieciowania, a jednocześnie wykazuje bezpieczeństwo podwulkanizacji oraz powiększoną wydajność przyspieszacza oraz stwarza możliwość zmniejszenia zawartości tlenku cynku. W niniejszym artykule skupiono się na zamienniku DPG dla branży oponiarskiej oraz taśm przenośnikowych w przemyśle gumowym. Badania te są prowadzone na dwóch mieszankach gumowych zawierających kauczuk naturalny (NR) napełniony sadzą oraz kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) o wysokiej zawartości silanizowanej krzemionki. Oceniono wpływ zmiennej zawartości tlenku cynku, dodatku krzemionki, usuwania DPG, dodawania PREMIX ACTI8 (zamiennik DPG) na parametry sieciowania i właściwości mechaniczne materiałów. Dodatek PREMIX ACTI8 wpływa na zachowanie lub nawet poprawę właściwości dynamicznych wulkanizatów.