Artykuły - archiwum

Pełne teksty artykułów można otrzymać na zamówienie

Digitalizacja archiwalnych numerów czasopisma "Elastomery" - zadanie finansowane w ramach umowy 559/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Stworzenie dwujęzycznych wersji artykułów publikowanych w czasopiśmie "Elastomery" - zadanie finansowane w ramach umowy 651/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |

2018

Nr 1/2018

 • Ali Vahidifar, Elnaz Esmizadeh, Denis Rodrigue, Wpływ kinetyki wulkanizacji z jednoczesnym spienianiem na rozwój morfologiczny pianek poliizoprenowych o zamkniętych komórkach, 3
 • Cezary Dębek, Możliwości zastosowania poużytkowych tonerów w mieszankach kauczukowych, 19
 • Głowińska Ewa, Datta Janusz, Włoch Marcin, Różańska Martyna, Wpływ budowy chemicznej na zmiany właściwości mechanicznych i termomechanicznych elastomerów biopoliuretanowych, 40
 • Przemysław Jaszak, Janusz Skrzypacz, Konrad Adamek, Paweł Myjak, Analiza sztywności kompensatora gumowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz badań doświadczalnych, 51
 • XVII Międzynarodowa Konferencja ELASTOMERY 2017 "Z gumą przez życie" 21-23 listopada 2017, Warszawa, 66
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2018

 • Nominacje profesorskie Prof. dr hab. Janusz Datta, 107
 • Kamila Błażek, Paulina Parcheta, Urszula Ostaszewska, Janusz Datta, Wpływ technicznych włókien celulozowych na wybrane właściwości kompozytów kauczuku naturalnego, 109
 • Przemysław Jaszak, Racjonalizacja kształtu gumowej membrany zaworu zaporowego, 122
 • N.R. Prokopchuk, R.M. Dolinskaya, A.Y. Poloz, Y.R. Ebich, Przemiana lepkosprężysta i właściwości napełnionych kompozytów epoksydowych odpornych na ścieranie, 136
 • Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2018, 22-25 maja 2018 r., Kielce, 143
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2018

 • Cezary Dębek, Kompozyty gumowe zawierające napełniacz pozyskany w procesie recyklingu małogabarytowych elektrośmieci, 187
 • Paulina Kasprzyk, Janusz Datta, Nowe monomery pochodzenia roślinnego w syntezie termoplastycznych elastomerów poliuretanowych, 200
 • Inez Kowalczyk, Magdalena Kwiatkowska, Analiza właściwości przetwórczych furanowo-estrowych kopolimerów multiblokowych z udziałem surowców pochodzenia roślinnego, 214
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2018

Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

2017

Nr 1/2017

 • Marcin Włoch, Kazimierz Dąbrowski, Urszula Ostaszewska, Janusz Datta, Przeciwutleniacze stosowane w produkcji wyrobów gumowych. Część I. Procesy starzenia gumy i obecnie stosowane przeciwutleniacze - przegląd, korzyści i zagrożenia, 3
 • Tomasz Gozdek, Mariusz Siciński, Dariusz M. Bieliński, Michał Okraska, Hieronim Szymanowski, Anna Piątkowska, Wpływ plazmochemicznie modyfikowanych nanorurek węglowych na właściwości wulkanizatów siarkowych kauczuku butadienowo-styrenowego, 12
 • Tatiana Brzozowska, Grzegorz Makomaski, Janusz Zieliński, Izabella Legocka, Struktura asfaltu modyfikowanego kopolimerem styren-butadien-styren (SBS) i woskiem syntetycznym, 20
 • Konrad Kwiatkowski, Paweł Michalski, Korelacja między zużyciem ściernym a właściwościami mechanicznymi elastomerów uretanowych, 32
 • Konferencja Elastomery'2017 - I komunikat, 38
 • Krzysztof Potocki, Praca doktorska pt. Wpływ modyfikacji sadzy kanałowej na właściwości kopolimeru butadienowo- styrenowego i kopolimeru butadienowo-akrylonitrylowego, 40
 • Jesienne Kolokwium Gumy, KHK 2016 Hanower, Niemcy, 22-24 listopada 2016 r., 42
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2017

 • Marcin Włoch, Paulina Kosiorek, Kamila Błażek, Janusz Datta, Właściwości mechaniczne i termomechaniczne kompozytów kauczuku naturalnego z krzemionką submikronową i nanokrzemionką, otrzymanych z użyciem glikolizatu poliuretanowego jako plastyfikatora, 75
 • Elżbieta Piesowicz, Izabela Irska, Zbigniew Rosłaniec, Wpływ zawartości octanu winylu i oleju na właściwości wulkanizatów termoplastycznych EPDM/EVA, 82
 • Davlatbek Turganbekovitch Khojibergenov, Dariusz Krzysztof Chmura, Nikolay Nikolayevich Zobnin, Kairat Muhanmetkulovich Islamkulov, Badania kinetyki cementacji z fazy gazowej powierzchni wkrętow samogwintujących z podkładką z EPDM, 92
 • Raisa M. Dolinskaya, Nikolay R. Prokopchuk, Modyfikacja kompozycji poliolefinowych opartych na termoplastach, 100
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2017

 • Ján Kruželák, Rastislav Dosoudil, Ivan Hudec, Kompozyty oparte na kauczuku EPDM napełnione ferrytem strontu, 147
 • Barbara Pellizzari, Jean-Marie Dohan, Fabio Bacchelli, Zrównoważony rozwój w przemyśle gumowym dzięki plastyfikatorom pochodzenia biologicznego, 159
 • David Manas, Ales Mizera, Miroslav Manas, Pavel Stoklasek, Ivan Hudec, Nowa aparatura do badania odporności na zużycie typu chip-chunk, 167
 • Franky Puype, Jiži Samsonek, Desorpcja termiczna - rozwojowa metoda chemii analitycznej tworzyw sztucznych i gumy, 180
 • Międzynarodowa konferencja "Materiały polimerowe w przemyśle samochodowym PMA 2017 & Słowacka Konferencja Gumy SRC 2017" 29-31 maja 2017 r., Bratysława, Słowacja, 187
 • X Kongres Przemysłu Gumy i Kauczuków, Warszawa 8 czerwca 2017 r., 197
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2017

 • V. Barbera, A. Bernardi, G. Torrisi, A. Porta, M. Galimberti, Kontrolowana funkcjonalizacja alotropów węgla sp2 do wzmacniania elastomerów dienowych, 235
 • Monika Zielińska, Roger Seyger, Wilma K. Dierkes, Dariusz Bieliński, Jacques W.M. Noordermeer, Wpływ składu oleju i temperatury na pęcznienie gumy EPDM do zastosowań w szybach naftowych. Część III. Badania końcowe i wnioski, 252
 • Marcin Włoch, Ewa Głowińska, Urszula Ostaszewska, Janusz Datta, Przeciwutleniacze stosowane w produkcji wyrobów gumowych. Część II. Obecne kierunki badań ze szczególnym uwzględnieniem przeciwutleniaczy polimerycznych oraz przeciwutleniaczy otrzymanych z użyciem substancji pochodzenia naturalnego, 266
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

2016

Nr 1/2016

 • Laboratorium Badawcze "LABGUM", 3
 • Aneta Stępkowska, Dominik Kowalczyk, Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w sadzach technicznych, 7
 • Sylwia Krzemińska, Władysław M. Rzymski, Materiały na rękawice ochronne z lateksu XNBR, 12
 • Konrad Kwiatkowski, Paweł Michalski, Właściwości trybologiczne elastomerów uretanowych - porównanie dwóch metod oceny zużycia ściernego, 18
 • 24. Konferencja Naukowa "Przetwórstwo i zastosowanie polimerów - TECHNOMER 2015", Chemnitz, 12-13 listopada 2015; Niemcy, (Hannes Michael, Władysław M. Rzymski), 25
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2016

 • Zakład Badawczo-Doświadczalny Technologii Elastomerów, 3
 • Monika Zielińska, Roger Seyger, Wilma K. Dierkes, Dariusz Bielinski, Jacques W.M. Noordermeer, Wpływ składu oleju i temperatury na pęcznienie gumy EPDM do zastosowań w szybach naftowych. Cz. I. Przegląd literaturowy i podstawy teoretyczne, 6
 • Cezary Dębek, Wpływ silanów na właściwości kompozytów SBS modyfikowanych montmorylonitem interkalowanym polimerem rozpuszczalnym w wodzie, 18
 • Michał Lewandowski, Urszula Pawłowska, Przewidywanie okresu trwałości elastomerów. Cz. I. Degradacja elastomerów i przewidywanie czasu życia, 24
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2016

 • Zakład Badawczy Kompozytowych Materiałów Elastomerowych, 3
 • Anna Olejnik, Aleksandra Smejda-Krzewicka, Paulina Dmowska-Jasek, Krzysztof Strzelec, Mączka drzewna jako napełniacz karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, 8
 • Izabela Irska, Elżbieta Piesowicz, Zbigniew Rosłaniec, Biodegradowalne elastomery termoplastyczne z udziałem polilaktydu, 17
 • Jagoda Kowalska, Zbigniew Czech, Właściwości fotoreaktywnych akrylanowych klejow samoprzylepnych ze zmiennym udziałem fotoinicjatora, 26
 • Przemysław Jaszak, Modelowanie gumy za pomocą metody elementów skończonych, 31
 • IX Kongres Przemysłu Gumy i Kauczuków 2016 (Urszula Pawłowska), 40
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2016

 • Czasopismo "Elastomery", 3
 • Wywiad z Dr. Norbertem Niessnerem z INEOS Styrolution, 7
 • Monika Zielińska, Roger Seyger, Wilma K. Dierkes, Dariusz Bieliński, Jacques W.M. Noordermeer, Wpływ oleju i temperatury na pęcznienie gumy EPDM do zastosowań w szybach naftowych. Cz. II. Część doświadczalna, 9
 • Aleksandra Smejda-Krzewicka, Władysław M. Rzymski, Stosowanie substancjisprzęgającej i krzemionki strącanej w mieszaninach kauczuku butadienowo-styrenowego z butadienowym, 25
 • Agnieszka Przybytek, Justyna Kucińska-Lipka, Helena Janik, Termoplastyczne włókna elastomerowe i ich zastosowanie w druku 3D, 32
 • Inez Kowalczyk, Magdalena Kwiatkowska, Zbigniew Rosłaniec, Kwas 2,5-furanodikarboksylowy jako potencjalny składnik kopolimerów o właściwościach elastomerowych, 40
 • Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy K 2016, 19-26 października 2016 r., Düsseldorf, Niemcy, 48
 • Seminarium z okazji 20-lecia czasopisma "Elastomery", 21 października 2016 r., Piastów, 51
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

2015

Nr 1/2015

 • Dr hab. inż. Ewa Kicko-Walczak, prof. nadzw. - Dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu, 3
 • Pani mgr inż. Urszula Ostaszewska - Dyrektorem Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, 5
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, profesor zwyczajny w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w 70. rocznicę urodzin, 6
 • Regina R. Usmanova, Gennady E. Zaikov, Bezpieczeństwo ekologiczne w technologii produkcji kauczuku syntetycznego (tłumaczenie Grzegorz Parys), 12
 • Justyna Gniazdowska, Halina Kaczmarek, Franciszek Ścigalski, Właściwości nanokompozytów poliakrylamidu z nanocząstkami srebra lub złota, 15
 • Aleksandra Hassa-Żałoba, Marta Tomaszewska, Dariusz M. Bieliński, Anna Piątkowska, Kompozyty kauczuku butadienowo-styrenowego napełnione włóknem jako materiał uszczelnień instalacji solarnych, 23
 • Andrzej Niemierko, Małgorzata Piaskiewicz, Destrukcja elastomerowych łożysk mostowych w wyniku nieodpowiedniego składu mieszanki, 33
 • Konferencja Techniczna "Sieci Kanalizacyjne i Wodociągowe z Tworzyw Sztucznych", 27-28 listopada 2014, Zawiercie (Jacek Leszczyński), 40
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2015

 • Jubileusz 70-lecia Politechniki Łódzkiej (Teresa Kleps), 3
 • Prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski - Profesor zwyczajny w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w 60. rocznicę pracy zawodowej obchodzoną w 2014 r. (Teresa Kleps), 7
 • Kablov Victor Fedorovich, Zaikov Gennady Efremovich, Zastosowanie monomerów zdolnych do polikondensacji do wytwarzania materiałów elastomerowych pracujących w warunkach ekstremalnych, 9
 • Paulina Bednarczyk, Zbigniew Czech, Adrian K. Antosik, Badanie połysku fotoutwardzalnych lakierów uretanoakrylanowych, 13
 • Elżbieta Piesowicz, Izabela Irska, Zbigniew Rosłaniec, Niekonwencjonalne układy z udziałem EPDM do zastosowań technicznych, 18
 • Marta Tomaszewska, Aleksandra Hassa-Żałoba, Jan Mężyński, Dariusz M. Bieliński, Mieszanki kauczukowe i guma z udziałem dewulkanizowanego miału gumowego. Cz. 1. Techniczne mieszanki kauczukowe i ich wulkanizaty, 24
 • Krzysztof Potocki, Michał Lewandowski, Wpływ modyfikacji fizycznej sadzy piecowej na właściwości mechaniczne wulkanizatów kauczuków polarnych i niepolarnych, 35
 • XVI Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH; 5-6 marca 2015 r., Kielce (Aleksandra Hassa-Żałoba), 40
 • SOSEXPO 2015 - IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce; 4-5 lutego 2015, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki (R. Kozłowski, T. Jędrzejak), 42
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2015

 • Jubileusz 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej (Urszula Pawłowska), 3
 • Dr inż. Teresa Kleps - Redaktor Naczelna zakończyła pracę w Instytucie IMPiB i Redakcji "Elastomerów", 7
 • Iwona Pawelec, Sandra Paszkiewicz, Anna Szymczyk, Zbigniew Rosłaniec, Nowe elastomery do zastosowań biomedycznych, 9
 • Monika Auguścik, Joanna Ryszkowska, Porowate poliuretanomoczniki do zastosowania jako podłoża w inżynierii tkankowej, wytwarzane metodą bezrozpuszczalnikową, 17
 • Maciej Sienkiewicz, Malwina Wawrowska, Karolina Wiecierzycka, Helena Janik, Metody modyfikacji chemicznej powierzchni ziaren recyklatu gumowego oraz wyrobów gumowych prowadzące do poprawy ich adhezji do poliuretanu, 26
 • Jakub Czakaj, Maria Rajkiewicz, Wykorzystanie regeneratu butylowego w przedmieszkach stosowanych do produkcji mas uszczelniających, 35
 • I.A. Mikhaylov, Yu.O. Andriasyan, G.E. Zaikov, A.A. Popov, Badania struktury i właściwości termofizycznych chlorowanego kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM), 39
 • XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe "Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych", 2-4 lipca 2015 r., Brodowo k. Środy Wielkopolskiej (Władysław M. Rzymski), 44
 • VIII Kongres Gumy i Kauczuków 2015; Warszawa, 23 marca 2015 r. (Urszula Pawłowska), 46
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2015

 • Zhanna S. Shashok, Konstantin V. Vishnevskii, Nikolay R. Prokopchuk, Kompozycja elastomerowa z dodatkami wysoko zdyspergowanego węgla, 3
 • Aleksandra Hassa-Żałoba, Marta Tomaszewska, Jan Mężyński, Dariusz M. Bieliński, Tomasz Gozdek, Mariusz Siciński, Mieszanki kauczukowe i guma z udziałem dewulkanizowanego miału gumowego. Część 2. Modyfikacja miału gumowego i granulatu, 8
 • Adrian K. Antosik, Zbigniew Czech, Paulina Bednarczyk, Samoprzylepne etykiety dyspergowalne w wodzie - otrzymywanie i badanie, 18
 • XXII Konferencja Naukowa "Modyfikacja polimerów", Kudowa-Zdrój, 21-23 września 2015 r. (Władysław M. Rzymski), 22
 • XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 "Opracowanie, charakterystyka, recykling i wytrzymałość", 3-5 listopada 2015, Tours, Francja (Urszula Pawłowska), 25
 • Streszczenia referatów wygłoszonych na XVI Konferencji Elastomery 2015 w Tours, Francja, 28
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

2014

Nr 1/2014

 • Ludomir Ślusarski, Przemysł gumowy w pierwszej połowie XXI wieku, 3
 • Krzysztof Formela, Magdalena Cysewska, Charakterystyka sieciowania, statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne mieszanin kauczuk butadieno-styrenowy/regenerat gumowy, 9
 • Sylwia Krzemińska, Odporność błon polimerowych na działanie oleju mineralnego, 16
 • Károly Kosár, Milan Králik, Štefan Wenchich, Ján Uhlár, Zsolt Végh, Marta Nováková, Wyniki aplikacji N-1,3-dimetylobutylo-N´-fenylo-para-fenylenodiaminy (6PPD) wytworzonej wg nowej technologii w VUCHT a.s., 23
 • TECHNOMER'2013 - 23. Konferencja Naukowa „Przetwórstwo i zastosowanie polimerów”; 14-15 listopada 2013 roku, Chemnitz, Niemcy, 30
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2014

 • C. Cruanes, G. Berton, F. Lacroix, S. Méo, N. Ranganathan, Badanie zachowania zmęczeniowego wulkanizatów kauczuku chloroprenowego metodami w podczerwieni w testach jednoosiowych naprężeń, 3
 • Tomasz Gozdek, Dariusz M. Bieliński, Mariusz Siciński, Hieronim Szymanowski, Anna Piątkowska, Klaudia Kwiatos, Wulkanizaty z dodatkiem napełniaczy modyfikowanych plazmochemicznie, 10
 • Zbigniew Czech, Jagoda Kowalska, Paulina Ragańska, Adrian Krzysztof Antosik, Wpływ nienasyconych fotoinicjatorów benzofenonowych na właściwości poliakrylanowych klejów samoprzylepnych, 17
 • Paweł Michalski, Konrad Kwiatkowski, Zastosowanie metody nanoindentacji w badaniach elastomerów uretanowych, 23
 • Pożegnanie - Hanna Szymaniak (1931-2014), 29
 • Jacek Magryta, DemoRoom w Zlinie i jak można wykorzystać Process Analyzer, 30
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2014

 • Teresa Kleps, Alicja Miłaszewska-Pieczyńska, Jubileuszowy 100. numer czasopisma "Elastomery", 3
 • Ludomir Ślusarski, Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle gumowym, 9
 • Teresa Kleps, Beata Jaśkiewicz, Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych w Polsce na tle innych gałęzi przemysłu w latach 2012-2013, 14
 • Józef T. Haponiuk, Aleksander Hejna, Łukasz Piszczyk, Wykorzystanie surowców odnawialnych i odpadowych w syntezie poliuretanów, 21
 • Kablov V.F., Zaikov G.E., Ochrona kauczuków przed starzeniem jako wynik dyfuzji, kinetyki i oddziaływań strukturalnych, 31
 • Urszula Ostaszewska, Jacek Magryta, Właściwości mieszanek kauczukowych i ich wulkanizatów zawierających węgiel popirolityczny, 37
 • N. R. Prokopchuk, V. D. Polonik, Zh. S. Shashok, Mieszanki elastomerowe bazujące na kauczuku butadienowo-nitrylowym zawierające produkty pirolizy politetrafluoroetylenu, 48
 • Wspomnienie o doc. Antonim Żarczyńskim (1921-2014) (AM-P), 52
 • Władysław M. Rzymski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Materiały Polimerowe - POLYMERTECH’2014”, 25-27 czerwca 2014, Merseburg, Niemcy, 53
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2014

 • Gennady Efremovith ZAIKOV, Moje życie (Curriculum vitae) - 80 lat, 3
 • 70. rocznica urodzin prof. Władysława M. Rzymskiego, 6
 • Helena Janik, Kaja Borzędowska, Maciej Sienkiewicz, Modyfikacja właściwości trybologicznych poliuretanów, 9
 • Mateusz Imiela, Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński, Polimerowe kompozyty ceramizujące, 16
 • Zbigniew Czech, Jagoda Kowalska, Paulina Ragańska, Adrian Krzysztof Antosik, Zastosowanie lasera ekscymerowego do sieciowania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych, 25
 • Andrzej Niemierko, Łożyska elastomerowe w budownictwie mostowym, 31
 • Maria Rajkiewicz, Jakub Czakaj, Wykorzystanie odpadów gumowych w butylowych masach uszczelniających, 40
 • Rafał Anyszka, Praca doktorska pt. Elastomerowe kompozyty ceramizujące, 45
 • Ryszard Kozłowski, Teresa Kleps, Północnoafrykański Kongres Materiałów Powłokowych North African Coatings Congress, 15-16 X 2014, Casablanca, Maroko, 46
 • Teresa Kleps, Targi Przemysłu Gumowego, Silikonu i Kauczuku SilesiaRubber 2014; 5-7 XI 2014, Sosnowiec, 48
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

2013

Nr 1/2013

 • Małgorzata Nachman, Konrad Kwiatkowski, Zbigniew Rosłaniec, Wpływ składu wulkanizatów kauczuku EPDM na ich odporność na działanie światła, 6
 • Joanna Kleczewska, Dariusz Bieliński, Małgorzata Piotrowska, Jacek Jagielski, Wpływ bombardowania wysokoenergetyczną wiązką jonów na właściwości mechaniczne i odporność wulkanizatów kauczuku naturalnego na działanie mikroorganizmów. Cz. I. Działanie wiązki jonów He+ i Ar+, 11
 • Aneta Stępkowska, Teresa Parys, Teresa Kleps, Zastosowanie techniki HPLC do kontroli i oceny zagrożenia chemicznego wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) obecnymi w wyrobach gumowych, 19
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2013

 • Ryszard Michał Kozłowski, Zbigniew Wertejuk, Małgorzata Muzyczek, Przeciwogniowe zabezpieczanie materiałów palnych, 7
 • A.A. Ol'khov, A.L. Iordanskii, G.E. Zaikov, Właściwości strukturalne mieszanin poli(3-hydroksymaślanu) z kopolimerem etylenowo-propylenowym, 12
 • Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński, Monika Kowalczyk, Wpływ doboru fazy rozproszonej na sieciowanie silikonowych kompozytów ceramizujących, 16
 • Krzysztof Potocki, Właściwości reologiczne mieszanek kauczukowych SBR zawierających sadze modyfikowane, 21
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2013

 • Władysław M. Rzymski, Kauczuk naturalny: nieco historii, stan obecny i perspektywy. Wybrane zagadnienia, 12
 • Janka Kubačková, Jozef Feranc, Ivan Hudec, Štefan Šutý, Michal Jablonský, Július Annus, Jozef Preťo, Właściwości przeciwutleniające ligniny w mieszankach gumowych, 21
 • Yu.O. Andriasyan, I.A. Mikhaylov, A.L. Belousova, G.E. Zaikov, A.E. Kornev, A.A. Popov, Właściwości oraz zastosowanie kauczuków poliolefinowych zawierających chlor, uzyskanych metodą modyfikacji mechanochemicznej halogenkami, 28
 • Zbigniew Czech, Dominika Sowa, Jagoda Kowalska, Paulina Ragańska, Piroliza polimerów metakrylanowych, 33
 • Paulina Dmowska, Władysław M. Rzymski, Sieciowanie dynamiczne i właściwości mieszanin kauczuku chloroprenowego i uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, 39
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2013

 • Aleksandra Smejda-Krzewicka, Władysław M. Rzymski, Mateusz Błaszczak, Tlenek i nanotlenek cynku w sieciowaniu mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego i chlorosulfonowanego polietylenu, 16
 • Zbigniew Czech, Dominika Sowa, Jagoda Kowalska, Paulina Ragańska, Bożena Tyliszczak, Samoprzylepne transferowe taśmy hydrożelowe sieciowane promieniowaniem UV, 24
 • Tatiana Brzozowska, Janusz Zieliński, Grzegorz Makomaski, Wpływ kopolimeru styren-butadien-styren na właściwości asfaltu, 30
 • Yu.O. Andriasyan, I.A. Mikhaylov, A.L. Belousova, G.E. Zaikov, A.E. Kornev, A.A. Popov, Właściwości kauczuków naturalnego i butylowego zawierających fluor, otrzymywanych metodą mechanochemicznej modyfikacji z udziałem chlorowców, 37
Streszczenia | Spis treści w PDF | Artykuły - archiwum (powrót)

2012

Nr 1/2012

 • Marta Tomaszewska, Dariusz M. Bieliński, Aktywność środków biobójczych w gumie. Cz. I. Nanosrebro, 3
 • Slavcho K. Rakovsky, Metody P. Anachkov, Stefan Kubica, Gennady E. Zaikov, Reakcje ozonu z kauczukami dienowymi, 11
 • Karol Niciński, Maria Rajkiewicz, Wpływ substancji dezynfekujących na trwałość uszczelnień elastomerowych w systemach wodociągowych, 24
 • Jacek Leszczyński, Wybrane aspekty współpracy Instytutu IMPiB z MSP na przykładzie projektów celowych realizowanych przez FSN-T NOT, 29
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2012

 • Marta Tomaszewska, Dariusz M. Bieliński, Lucjan Szuster, Aktywność środków biobójczych w gumie. Cz. II. Pochodne PHMG i ciecze jonowe, 3
 • Małgorzata Nachman, Paweł Michalski, Agnieszka Hełminiak, Walerian Arabczyk, Zbigniew Rosłaniec, Elastomery uretanowe o zwiększonej odporności na zużycie ścierne napełniane gradientowo, 11
 • Krzysztof Łężak, Wpływ temperatury ujemnej na przenikanie substancji chemicznych przez błony elastomerowe, 16
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2012

 • Jubileusz 90-lecia Instytutu Chemii Przemysłowej (Relacja z uroczystości), 3
 • Janka Kubačková, Ivan Hudec, Jozef Ferenc, Wpływ ligniny na właściwości mieszanek NR/SBR, 5
 • Zbigniew Czech, Agnieszka Kowalczyk, Dominika Sowa, Wodne dyspersyjne poliuretanowe kleje samoprzylepne, 9
 • Krzysztof Formela, Józef Haponiuk, Łukasz Piszczyk, Paulina Ciecholewska, Właściwości mieszanin typu recyklat polietylenu-miał gumowy modyfikowanych poliizobutylenem w obecności nadtlenków, 15
 • Marta Chojnacka, Zastosowanie kopolimerów blokowych i recyklatów gumowych do modyfikacji asfaltów, 24
 • KABAT, Jakość - Pewność - Technologia (Artykuł promocyjny), 30
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2012

 • Teresa Kleps, Jubileusz 50-lecia Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 3
 • Jacek Wojnowski, Zbigniew Rosłaniec, Odkształcenia elastyczne w elastomerach termoplastycznych. Modelowanie i badania eksperymentalne, 7
 • Katarzyna Bandzierz, Dariusz Bieliński, Samonaprawiające się polimery. Cz. I. Stan obecny i perspektywy postępu, 15
 • 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELASTOMERY' 2013 "Nauka i przemysł", 21
 • R. Rajasekar, A. Malas, C. K. Das, Opracowanie kompatybilizowanych nanokompozytów kauczuku butylowego zawierających zespół dwóch napełniaczy, 22
 • Zbigniew Czech, Agnieszka Kowalczyk, Dominika Sowa, Karolina Górka, Rozpuszczalnikowe poliakrylanowe kleje samoprzylepne o małym skurczu, 29
 • Maria Rajkiewicz, Marcin Ślączka, Jakub Czakaj, Właściwości przylepne mieszanek kauczuku butylowego, 33
Artykuły - archiwum (powrót)

2011

Nr 1/2011

 • Zbigniew Czech, Urszula Głuch, Arkadiusz Kowalski, Joanna Ortyl, Sieciowalne promieniowaniem UV samoprzylepne kleje poliakrylanowe zawierające s-triazyny, 3
 • J. Kruzelak, I. Hudec, R. Dosoudil, Kompozyty elastomerowe zawierające napełniacze ferromagnetyczne, 9
 • Wanda Parasiewicz, Jan Mężyński, Karol Niciński, Urszula Ostaszewska, Recykling gumy poprzez dewulkanizację - teoria i praktyka, 16
 • Sylwia Krzemińska, Badania właściwości barierowych elastomerów stosowanych do środków ochrony indywidualnej, 23
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2011

 • Barbara Wolska, Władysław M. Rzymski, Disiarczki tiuramu w sieciowaniu częściowo uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, 3
 • Jacek Magryta, Właściwości gumy zawierającej aerożel krzemionkowy, 10
 • Wanda Parasiewicz, Jan Mężyński, Karol Niciński, Urszula Ostaszewska, Dariusz Bieliński, Kompozyty termoplastyczne dewulkanizatu terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego z polipropylenem izotaktycznym, 20
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2011

 • R. Rajasekar, G.C. Nayak, A. Malas, S. Sahoo, C.K. Das, Wpływ dwuskładnikowego zespołu napełniaczy w obecności kompatybilizatora na właściwości nanokompozytów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, 3
 • Mirosława El Fray, Michał Rybko, Wpływ degradacji hydrolitycznej na właściwości termiczne kompozytów polimerowych zawierających hydroksyapatyt, 14
 • Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Parys, Michał Lewandowski, Ocena i badania granulatów gumowych stosowanych na nawierzchnie boisk sportowych, 20
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2011

 • Zbigniew Czech, Agnieszka Kowalczyk, Arkadiusz Kowalski, Karolina Górka, Fotoreaktywne, sieciowalne UV, termotopliwe samoprzylepne kleje poliakrylanowe, 3
 • Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Kleps, Jan Mężyński, Modyfikacja nanokompozytów elastomerowych za pomocą ligniny odpadowej, 8
 • Mirosława El Fray, Marta Piątek-Hnat, Modyfikacja radiacyjna nanostrukturalnych biomateriałów elastomerowych zawierających alifatyczne i aromatyczne sekwencje poliestrowe, 16
 • Monika Stącel, Andrzej Marchel, Henryk Galina, Maciej Heneczkowski, Optymalizacja konstrukcji formy do wtryskiwania osłony przegubu półosi z wykorzystaniem programu Moldflow, 20
 • Krzysztof Formela, Przemysław Stankiewicz, Józef Haponiuk, Przegląd metod produkcji regeneratu gumowego oraz możliwości jego zastosowania, 26
Artykuły - archiwum (powrót)

2010

Nr 1/2010

 • Joanna Ryszkowska, Porowate podłoża z kompozytu poli(e-kaprolaktono)uretanu i węglanu wapnia przydatne w inżynierii tkanki kostnej, 3
 • Zbigniew Czech, Ewa Madejska, Urszula Głuch, Agnieszka Butwin, Synteza sieciowanych UV bezrozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych w wytłaczarce, 16
 • Jan Ziobro, Symulacja numeryczna formowania wtryskowego elastomerów z zastosowaniem programu Moldex3D na przykładzie kauczuku chloroprenowego, 22
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2010

 • Teresa kleps, Jan Mężyński, Michał Lewandowski, Badania nad poprawą właściwości nanokompozytów elastomerowych. Wpływ warunków wytwarzania nanokompozytów na kompatybilizację nanonapełniaczy i właściwości wyrobu, 3
 • Katarzyna Januszewicz, Magdalena Melaniuk, Ewa Klugmann-Radziemska, Zagospodarowanie zużytych opon w świetle prawodawstwa obowiązującego w Polsce, 10
 • Janusz W. Sikora, Urszula Ostaszewska, Zastosowanie rozdrobnionych odpadów gumowych pochodzących ze zużytych opon samochodowych, 17
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2010

 • Gilles Meli, Frederic Jouffret, Saied Kochesfahani, Synergizm napełniaczy – sadzy i talku MISTRONÂŽ – w mieszankach kauczukowych, 3
 • Cezary Dębek, Magdalena Lipińska, Marian Zaborski, Metoda poprawy właściwości mechanicznych wulkanizatów mieszanin kauczuku naturalnego z kauczukiem nitrylowym, 9
 • Krzysztof Potocki, Wpływ energii powierzchniowej sadzy na właściwości wulkanizatów SBR i NBR, 16
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2010

 • Urszula Ostaszewska, Jacek Magryta, Wpływ disiarczku molibdenu i grafitu na właściwości trybologiczne wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, 3
 • S. Kumar, C.K. Das, Modyfikacja dwuwarstwowych hydroksyzwiązków stearynianem w celu zastosowania w elastomerowych nanokompozytach uretanowych, 15
 • Edyta Szustak, Natryskowe powłoki elastomerowe, 23
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5/2010

 • Alexis Ratier, Otmar Dobrowolski, Joanna Kleczewska, Mariusz Siciński, Dariusz M. Bieliński, Mieszanki gumowe zawierające nanorurki węglowe - możliwości i ograniczenia, 3
 • Jacek Magryta, Zastosowanie metod aproksymacyjnych do optymalizacji składu mieszanek gumowych, 12
 • Sławomir Lis, Karol Niciński, Badanie emisji związków lotnych i ocena wyrobów przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego, 25
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/2010

 • Cedric Gay-Berthet, Mariusz Siciński, Joanna Kleczewska, Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński, Properties of rubber composites containing diatomite brewery waste, 3
 • R. Rajasekar, A. Malas, C.K. Das, Development of compatibilized butyl rubber nanocomposites containing dual filler system, 15
 • Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz, Ochrona skóry rąk, 23
Artykuły - archiwum (powrót)

2009

Nr 1/2009

 • Karol Niciński, Jan Mężyński, Marek Tulik, Wpływ biokomponentów - olejów roślinnych na odporność gumy na starzenie,3
 • Krzysztof Potocki, Zjawisko wzmocnienia napełnionych elastomerów, 12
 • Cezary Dębek, Robert Stępkowski, Jacek Magryta, Tadeusz Kondlewski, Analiza i zastosowanie stałych produktów niskociśnieniowej pirolizy całych opon samochodowych, 24
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2009

 • Agnieszka Kozłowska, Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości mechaniczne alifatycznych poliestrów, 3
 • Elżbieta Ehrenfeld, Karina Gaj, Łukasz Depczyński, Polielektrolity anionowe jako efektywne środki zagęszczające wodnych dyspersjikopolimerów akrylowych, 8
 • Maria Rajkiewicz, Agnieszka Mikołajska, Adam Tarniowy, Wodne dyspersje polimerowe w materiałach ciernych, 17
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2009

 • Roland Milker, Zbigniew Czech, Agnieszka Butwin, Rozpuszczalnikowe kleje samoprzylepne oparte na poliakrylanach z możliwością dosieciowania, 3
 • Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Parys, Jan Mężyński, Michał Lewandowski, Marek Tulik, Badania nad poprawą właściwości nanokompozytów elastomerowych poprzez modyfikację transpolioktenamerem oraz polietylenem funkcjonalizowanymi bezwodnikiem maleinowym, 11
 • Jacek Magryta, Cezary Dębek, Robert Stępkowski, Tadeusz Kondlewski, Produkty pirolizy opon jako składniki mieszanek kauczukowych, 21
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2009

 • M.Ozgur Seydibeyoglu, Badania nanoindentacyjne nanokompozytów elastomerowych poliuretan-hektoryt/laponit, 3
 • Jacek Magryta, Podstawy wulkanizacji nadtlenkowej kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego i etylenowo-propylenowego, 10
 • Krzysztof Potocki, Badanie wpływu oddziaływań napełniacz-napełniacz, napełniacz-polimer i gęstości usieciowania na właściwości fizyczne wulkanizatów SBR, 19
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5/2009

 • R. Rajasekar, C. K. Das, Nanokompozyty elastomerowe z EPR i modyfikowanego olejem EPDM, 3
 • Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Kleps, Ludomir Ślusarski, Struktura i właściwości mieszanin kauczuku izoprenowego z trans-polioktenamerem, 12
 • Laurent Perier, Multiharmoniczna analiza dynamiczno-mechaniczna stosowana do określania właściwości elastomerów, 22
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/2009

 • Grażyna Przybytniak, Andrzej Nowicki, Sieciowanie radiacyjne w przemyśle kablowym, 3
 • Rafał Anyszka, Jan Mężyński, Dariusz M. Bieliński, Jacek Grams, Wpływ modyfikacji powierzchni węgla popirolitycznego na właściwości mechaniczne i trybologiczne gumy, 9
 • N. Roy, S. Kumar, C. K. Das, Recykling zużytych dętek samochodowych, 20
Artykuły - archiwum (powrót)

2008

Nr 1/2008

 • Andrzej Smorawiński, 50 lat kauczuków fluorowych, 3
 • Agnieszka Kozłowska, Biodegradowalne poliestry alifatyczne otrzymywane z dimeryzowanego kwasu tłuszczowego, 15
 • Marta Piątek, Mirosława El Fray, Judit E. Puskas, Radiacyjna degradacja i sieciowanie w biomateriałach elastomerowych, 20
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2008

 • Zbigniew Czech, Agnieszka Butwin, Marta Wesołowska, Biodegradowalne poliakrylanowe kleje samoprzylepne i ich zastosowanie, 3,
 • Dariusz M. Bieliński, Joanna Kleczewska, Krzysztof Majewski, Maria Rajkiewicz, Badania zmian właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej powłok elastomerowych w następstwie procesu starzenia, 9
 • Jerzy Jęczalik, Agnieszka Klimczok, Wpływ dodatku krzemionki modyfikowanej metakryloksypropylotrimetoksysilanem lub aminopropylotrietoksysilanem na właściwości elastomerów uretanowych, 16
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2008

 • Kazimierz Dębski, Jolanta Sajewicz, Maria Rajkiewicz, Jan Mężyński, Postęp w dziedzinie promotorów adhezji elastomerów do metali, 3
 • Marta Piątek, Mirosława El Fray, Grażyna Przybytniak, Marta Walo, Wpływ budowy chemicznej oligoestrowych i oligoeterowych segmentów giętkich na właściwości termiczne i mechaniczne elastomerów termoplastycznych modyfikowanych wiązką elektronów, 10
 • Krzysztof Potocki, Wpływ sadzy kanałowej modyfikowanej silanami na właściwości fizyczne mieszanek i wulkanizatów NBR, 16
 • Bolesław Hancyk - Klasyfikacja substancji i preparatów niebezpiecznych - jaka przyszłość ?, 22
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2008

 • Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, Wpływ warunków wytwarzania na strukturę i właściwości użytkowe poliuretanowych hydrofobowych błon mikroporowatych, 3
 • Maria Rajkiewicz, Agnieszka Mikołajska, Kompozyty polimerowe zawierające skrobię termoplastyczną, 13
 • Kinga Bociong, Władysław M. Rzymski, Dynamiczne sieciowanie mieszanin uwodornionego i karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, 21
 • Tomasz Borowski, Elektrolity kauczukowe na bazie: kauczuk butadienowo - styrenowy z dodatkiem CoCl2 albo FeCl2 i węgla aktywnego, 27
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5-6/2008

 • Zbigniew Czech, Agnieszka Butwin, Sieciowane UV bezrozpuszczalnikowe poliakrylanowe kleje samoprzylepne o niskiej lepkości i ich zastosowanie, 3
 • Cezary Dębek, Karol Niciński, Krzysztof Potocki, Kompozycje białych napełniaczy zawierające sepiolit w mieszankach EPDM przeznaczonych do otrzymywania wyrobów wytłaczanych, 11
 • Piotr Maruszewski, Zabezpieczenie osłon obudów przepustów przed promieniowaniem radioaktywnym powłokami PVC z dodatkiem ftalocyjanin, 17
 • Krystyna Kortylewska, Wodorozcieńczalne wyroby lakierowe w świetle zagadnień normalizacyjnych, 22
Artykuły - archiwum (powrót)

2007

Nr 1/2007

 • Agnieszka Mikołajska, Maria Rajkiewicz, Barbara Świerz-Motysia, Materiały biodegradowalne zawierające skrobię termoplastyczną, 3
 • Leszek Pyskło, Karol Niciński, Małgorzata Piaskiewicz, Marcin Bereza, Witold łojkowski, Synteza tlenku cynku o rozproszeniu nanometrycznym, jego charakterystyka oraz wpływ na własności mieszanek gumowych, 10
 • Mirosława El Fray, Marta Piątek, Grażyna Przybytniak, Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane właściwości kopoli(estro-b-estrów) (PED), 20
 • Jacek Sosnowski , Wiesław A. Żmuda, Wpływ technologii przygotowania mieszanek EPDM napełnionych sadzą na właściwości wulkanizatów, 26
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2007

 • Jan Pielichowski, Jolanta Polaczek, Nowa metoda syntezy poli(kwasu asparaginowego), 3
 • Barbara Świerz-Motysia, Maria Rajkiewicz, Agnieszka Mikołajska, Charakterystyka kompozycji polimerowych zawierających skrobię termoplastyczną, 10
 • Teresa Kleps, B. Ulejczyk, M. Piaskiewicz, M. Lewandowski, Krzemiany warstwowe modyfikowane metodą plazmową w zastosowaniu do kompozytów elastomerowych, 21
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2007

 • Elżbieta Ehrenfeld, Marianna Lubecka, Marian Starzak, Wanda Sporysz, Wpływ właściwości emulsyjnego kauczuku butadienowego na właściwości terpolimeru ABS otrzymanego techniką polimeryzacji w emulsji, 3
 • Marta Piątek, Ryszard Ukielski, Sławomir Borysiak, Wpływ długości oligoamidowego bloku giętkiego na strukturę i właściwości multiblokowych poli(amido- b-amidów) (PAA), 11
 • Dariusz Bieliński, Maria Rajkiewicz, Agnieszka Mikołajska, Krzysztof Majewski, Nanokompozyty polimerowe - wybrane kierunki zastosowania, 18
 • Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2007

 • Zbigniew Czech, Marta Wesołowska, Fotoreaktywne bezrozpuszczalnikowe poliakrylanowe kleje samoprzylepne do produkcji beznośnikowych taśm klejących, 3
 • Jerzy Jęczalik, Ocena działania krzemionki pirogenicznej i strącanej jako napełniaczy elastomerów uretanowych, 9
 • Karol Niciński, Środki oddzielające w przetwórstwie elastomerów - rodzaje, często spotykane problemy, 14
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5/2007

 • Sylwia Krzemińska, Władysław M. Rzymski, Barierowość wulkanizatów kauczuku butylowego podanych działaniu rozpuszczalników organicznych, 3
 • Władysław M. Rzymski, Magdalena Włóka-Rupiewicz, Wpływ stopnia usieciowania na adhezję EPDM do włókien chemicznych, 10
 • Jacek Sosnowski, Wiesław A. Żmuda Substancje powierzchniowo czynne jako promotory adhezji podczas wulkanizacji mieszanek kauczuku etylenowo-propylenowego, 16
 • Andrzej Uznański, Gumowa koniunktura, 23
 • Wanda Parasiewicz, Polski przemysł gumowy w Unii Europejskiej, 25
 • Piotr Nowacki, Stomilowy krok naprzód, 30
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/2007

 • Mirosława El-Fray, Polimery w medycynie, 3
 • Magdalena Kmiotek, Władysław M. Rzymski, Mieszaniny karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego i maleinowanego kopolimeru etylenu - sieciowanie i wybrane właściwości, 7
 • Zbigniew P. Zagórski, Wojciech Głuszewski, Radiacyjna modyfikacja elastomerów, 15
 • Dariusz M. Bieliński, Otmar Dobrowolski, Grzegorz Nyszko, Maria Rajkiewicz, Zastosowanie termowizji w badaniach trybologicznych materiałów polimerowych, 20
Artykuły - archiwum (powrót)

2006

Nr 1/2006

 • Wojciech P. Kułak, Zbigniew Rosłaniec, Elastomery termoplastyczne eterowo/estrowo/amidowe otrzymywane metodą reaktywnego mieszania, 3
 • Krzysztof Potocki, Jacek Magryta, Marian Zaborski, Wpływ modyfikacji sadzy kanałowej na gęstość usieciowania, ilość kauczuku związanego i składową elastyczną modułu dynamicznego kauczuku butadienowo-styrenowego, 11
 • Michał Lewandowski, Marcin Sawicki, Wytrzymałość na rozdzieranie - analiza statystyczna, 18
 • Jacek Magryta, Podstawowe właściwości mieszanek gumowych i wulkanizatów, 25
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2006

 • Anna Kunert, Marian Zaborski, Kompozyty elastomer/warstwowe glinokrzemiany. Cz. 1, 3
 • Monika Malesa, Nanonapełniacze kompozytów polimerowych, Część II. Krzemionka, 10
 • Barbara Jurkowska, Przemysł oponiarski w Polsce, 16
 • Leszek Pyskło, Jacek Magryta, Sporządzanie mieszanek gumowych w mieszarkach zamkniętych, 24
 • Lech Ciechanowicz, Przyczynek do historii polskiego kauczuku syntetycznego "KER", 31
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2006

 • Anna Kunert, Marian Zaborski, Kompozyty elastomer/warstwowe glinokrzemiany. Cz. 2, 3
 • Janusz Datta, łukasz Piszczyk, Analiza właściwości wytrzymałościowych elastomerów uretanowych napełnionych włóknem szklanym, 15
 • Wanda Parasiewicz, Mieszanki kauczukowe, 20
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2006

 • Zbigniew Rosłaniec, Materiałowe aspekty przetwórstwa elastomerów termoplastycznych, 3
 • Marek Mikrut, Jacques W.M. Noordermeer, G. Verbeek, Materiały elastomerowe o niskiej energii powierzchniowej: wpływ struktury sieci elastomeru silikonowego na kleistość, 12
 • Zbigniew Czech, Marta Wojciechowicz, Holger Loclair, Taśmy samoprzylepne przeznaczone do klejenia wulkanizatów EPDM, 19
 • Leszek Pyskło, Cezary Dębek, Substancje pomocnicze poprawiające właściwości mieszanek kauczukowych, 24
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5/2006

 • Cezary Dębek, Właściwości mechaniczne kompozytów SBS/montmorylonit kompatybilizowanych silanami, 3
 • Zbigniew Czech, Monika Koćmierowska, Wodne samoprzylepne dyspersje poliuretanowe, 9
 • Wanda Parasiewicz, Robert Stępkowski, Urszula Ostaszewska, Marek Tulik, Agnieszka Rogaczewska, Kinga Makuła, Waloryzacja produktów recyklingu opon, 14
 • Karol Niciński, Ogólne zasady eksploatacji i metody czyszczenia form wulkanizacyjnych, 21
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/2006

 • Robert H. Schuster, Dyspersja nanonapełniaczy i jej wpływ na właściwości elastomerów, 9
 • Barbara Świerz-Motysia, Maria rajkiewicz, Barbara Jurkowska,Charakterystyka sieciowanych dynamicznie mieszanin polipropylenu z elastomerem etylenowo-oktenowym
 • Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Kleps, Teresa Parys, Aneta Stępkowska, Badania migracji przeciwutleniaczy do warstwy wierzchniej elastomerów dienowych, 27
 • Dariusz M. Bieliński,Badania elastomerów metodą mikroindentacji. Wybrane przykłady, 32
 • Maria Rajkiewicz, Agnieszka Mikołajska, Technologia wytwarzania wyrobów tkaninowo-gumowych, 43
 • Lech Ciechanowicz, Początki czasopiśmiennictwa z dziedziny kauczuku i gumy w Polsce, 48
Artykuły - archiwum (powrót)

2005

Nr 1/2005

 • Zinowij N. Nudelman, Elastomery fluorowe: podstawy i praktyka, 3
 • Michał Tyburczy, Marian Zaborski, Alex V. Khavryutchenko, Vladimir D. Khavryutchenko, Włodzimierz Baryń, Oszacowanie energii oddziaływań pomiedzy krzemionką a związkami organicznymi za pomocą algorytmów chemii kwantowej, 20
 • Adam łuksa, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak, Cezary Dębek, Zagospodarowanie zużytych wyrobów gumowych w przemyśle paliwowym, 25
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2005

 • Ceazry Dębek, Jacek Magryta, Dariusz Dębek, Właściwości mechaniczne, morfologia i odporność na działanie oleju wulkanizatów NR/NBR, 3
 • Dariusz M. Bieliński, Piotr Gołąb, Leszek Pyskło, Jan Dul, Skrobia jako składnik mieszanek gumowych. Cz. 3. Jodowanie i obróbka enzymatyczna skrobi ziemniaczanej, 11
 • Janusz Datta, Adolf Balas, Paweł Sowiński, Badania NMR oligo(alkileno-estro-etero)dioli - monomerów do syntezy elastomerów uretanowych, 21
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2005

 • Adam Tarniowy, Marianna Lubecka, Eulalia Grabowska, Kauczuki nitrylowe - wczoraj, dziś, jutro, 3
 • Krzysztof Potocki, Marian Zaborski, Jacek Magryta, Wpływ silanów i amin na aktywność sadz kanałowych w kauczuku butadienowo-styrenowym, 10
 • Jerzy Jęczalik, Polieterolowe i polibutadienolowe elastomery uretanowe jako spoiwa kompozytów z miału gumowego, 19
 • Maria Rajkiewicz, Agnieszka Mikołajska, Jednostki notyfikowane w systemie oceny zgodności zharmonizowanym z systemem Unii Europejskiej, 25
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2005

 • Kinga Makuła, Jacek Magryta, Zbigniew Rosłaniec, Właściwości i morfologia kompozytów elastomerowych zawierających nanowłókna węglowe, 3
 • Mirosława El Fray, Multiblokowe elastomery termoplastyczne i żele polimerowe reagujące na bodźce zewnętrzne, 10
 • Janusz Datta,Analiza termiczna poliuretanów wygrzewanych w krótkich czasach, 15
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5/2005

 • Michał Tyburczy, Marian Zaborski, Włodzimierz Baryń, Radosław Podsiadły, Karolina Chrońska, Volodymir Khavryutchenko, Oleksey Khavryutchenko, Wpływ substancji o budowie ciekłokrystalicznej na aktywność krzemionki w kauczuku etylenowo-propylenowym
 • Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Aldona Ignacyk, Wpływ oddziaływań kauczuk-napełniacz w układach elastomerowych na przebieg wulkanizacji oraz właściwości wulkanizatów, 14
 • Wanda Parasiewicz, Leszek Pyskło, Zmiany w dyrektywie 76/769/EWG dotyczącej zakazu wprowadzania na rynek i stosowania niektórych olejów aromatycznych zawierających wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
 • Adam łuksa, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak, Piroliza jako jedna z metod recyklingu odpadów polimerowych, 30
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/2005

 • Adam Tarniowy, Marianna Lubecka, Eulalia Grabowska, Lateksy syntetyczne - prace badawcze Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu, 3
 • Agniesszka Kozłowska, Marta Piątek, Ryszard Dukielski, Wpływ budowy fazy elastycznej na wybrane właściwości poli(estro-b-amidów) i poli(amido-b-amidów) otrzymywanych z udziałem dimeryzowanego kwasu tłuszczowego, 13
 • Janusz Datta, Dominik Podlawski, Wpływ budowy i krótkich czasów wygrzewania na stabilność termiczną lanych elastomerów uretanowych, 20
Artykuły - archiwum (powrót)

Wydanie Specjalne

 • Bernard Cantaloube, Prezentacja projektu ROTOR, 6
 • Veronique Collin, Edith Peuvrel-Disdier, Mechanizmy dyspergowania sadzy w matrycy elastomeru, 9
 • Th. Avalosse, B. Alsteens, V. Legat, Projektowanie geometrii rotora z wykorzystaniem symulacji numerycznej: nowy sposób poprawy efektywnosci mieszania dyspersyjnego i dystrybucyjnego w mieszarkach zamkniętych, 16
 • B. Alsteens, V. Legat, Th. Avalosse, Modele matematyczne procesów erozji i pękania zachodzących podczas mieszania dyspersyjnego, 25
 • Stephan Otto, Jerome Mallet, Bernard Cantaloube, Eksperymentalna ocena geometrii rotorów zamontowanych w mieszarce zamkniętej, pracującej w układzie, 32
 • Dariusz Bieliński, Piotr Głąb, Otmar Dobrowolski, Ludomir Ślusarski, Dyspersja napełniaczy i jej wpływ na właściwości gumy, 42
Artykuły - archiwum (powrót)

2004

Nr 1/2004

 • Leszek Pyskło, Jan Dul, Krzysztof Potocki, Dariusz Bieliński, Ludomir slusarski, Skrobia jako składnik mieszanek gumowych. Cz. 2. Skrobia modyfikowana, 3
 • Marcin Sobczak, Zbigniew Florjańczyk, Cezary Dębek, Wanda Parasiewicz, Elastomery uretanowe z segmentami węglanowymi, 15
 • Janusz datta, Leszek Malinowski, Badanie wpływu temperatury i czasu wygrzewania na właściwości elastomerów uretanowych
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2004

 • Marian Nowak, Krzysztof Marciniak, Badania właściwości fizycznych obuwniczych klejów rozpuszczalnikowych, 3
 • Teresa Kleps, Polski system oceny zgodności wyrobów zharmonizowany z ustawodawstwem Unii Europejskiej, 11
 • Leszek Pyskło, Wanda Parasiewicz, Recykling zużytych opon, 18
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2004

 • Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, wanda Parasiewicz, Jan Mężyński, Ludomir Ślusarski, Etery koronowe i kryptandy jako ligandy w zespołach sieciujących. Cz. 2. Wpływ ligandów na przebieg procesu sieciowania elastomerów, 3
 • Monika Malesa, Nanonapełniacze kompozytów polimerowych. Cz. 1. Krzemiany warstwowe, 12
 • Dariusz Młoźniak, Jacek Magryta, Wpływ napełniaczy dwufazowych na właściwości fizyczne wulkanizatów, 18
 • Wojciech Domański, Zagrożenia chemiczne na stanowiskach pracy podczas produkcji i przetwarzania mieszanek gumowych, 25
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2004

 • Piotr Ogiegło, 45 lat Zakładu Kauczuku w Firmie Chemicznej Dwory S.A., Oświęcim
 • Marian Starzak, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczukłó i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu
 • Lech Ciechanowicz, Leszek Pyskło, Rynek kauczuków syntetycznych
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5/2004

 • Agnieszka Kozłowska, Analiza DSC i DMTA poli[estro-blok-(etero-amidów)] o zmiennej długości łańcucha eterowego
 • Janusz Datta, Waldemar Drozd, Badanie wpływu ilości katalizatora i czasu wygrzewania na właściwości elastomerów uretanowych
 • Mirosława El Fray, Długoterminowe mechaniczne badania zmęczeniowe elastomerów termoplastycznych
 • Andrzej Krysztafkiewicz, Janina Grodzka, Karol Buła, Teofil Jesionowski, Wpływ napełniaczy węglanowo-krzemianowych na właściwości fizykomechaniczne wulkanizatów
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/2004

 • Adam Tarniowy, Eulalia Grabowska, Proszkowe przedmieszki sadzowe kauczuku nitrylowego
 • Teresa Kleps, Teresa Parys, Małgorzata Piaskiewicz, Jan Mężyński, Badanie wyrobów gumowych pod względem zagrozeń N-nitrozoaminami dla zdrowia i Środowiska. Cz. 1. Przyspieszacze i substancje przeciwstarzeniowe jako źródło N-nitrozoamin
 • Marcin Czupryński, Przegląd różnych metod utylizacji odpadów gumowych
Artykuły - archiwum (powrót)

2003

Nr 1/2003

 • Teresa Glijer, Działanie monosiarczku tetraizobutylotiuramu w różnych temperaturach wulkanizacji, 3
 • Robert Stępkowski, Wanda Parasiewicz, Ocena oddziaływania asfaltu na gumę, 12
 • Urszula Wilczyńska, Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Wojciech Sobala, Zagrożenie chorobami nowotworowymi pracowników zakładów przemysłu gumowego w Polsce, 17
 • Leszek Pyskło, Porównanie amerykańskich przepisów FDA i zaleceń BgVV dotyczących wyrobów gumowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 26
 • Tomasz Sawicki, Składowisko opon samochodowych w warunkach pozorowanego pożaru,39
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2003

 • Bogumiła Masiulanis, Biodegradowalne poliuretany dla medycyny, 3
 • Wilfried Emunds, MDR 2000 PÂŽ - efektywne narzędzie do kontroli jakości i opracowania mieszanek przeznaczonych do wytwarzania gumy porowatej, 12
 • Zbigniew Pągowski, Strategiczne zadania biopaliw 2002, 20
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2003

 • Wanda Parasiewicz, Bogdan Felczak, Teresa Frąc, Adelajda Kozera, Janusz Kolczyński, Wojciech Dziegielewski, Badania odddziaływania paliwa rzepakowego na eementy gumowe, 15
 • Leszek Pyskło, Jan Dul, Dariusz Bieliński, Krzysztof Potocki, Ludomir Ślusarski, Skrobia jako składnik mieszanek gumowych, 23
 • Jan Dul, Osiągnięcia Instytutu Przemysłu Gumowego w dziedzinie żywic fenolowych, 34
 • Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Wanda Parasiewicz, Teresa PArys, Ludomir Ślusarski, Etery koronowe i kryptandy jako ligandy w zespołąch sieciujących, 38
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2003

 • Bogumiła Masiulanis, Anna Radomska, Jacek Żegliński, Degradowalne poli(elastouretany) z cykloalifatycznego diizocyjanianu i kopoliestrodioli z L-laktydu i poli(e-kaprolaktono)diolu, 3
 • Zbigniew Paweł Zagórski, Maria Rajkiewicz, Chemia radiacyjna a elastomery, 9
 • Jerzy Jęczalik, Zastosowanie anhydrytu i cementu jako napełniaczy w polieterolowych elastomerach uretanowych do uszczelniaczy, 18
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5/2003

 • M.F. Bukhina, N.M. Zorina, Yu L. Morozov, E.I. Kuznetsova, Właściwości w niskiej temperaturze kauczuków butadienowych o różnej zawartości struktury cis-1,4, 3
 • Marian Zaborski, Magdalena Lipińska, Tomasz Marasek, Skuteczność działania chlorku cynku i naftenianu kobaltu jako promotorów adhezji, 9
 • Marian Nowak, Krzysztof Marciniak, Oznaczenie temperatury mięknienia błon klejowych metodą adhezyjną, 20
 • Kazimiera Ćwiek-Ludwicka, Badania i ocena bezpieczeństwa wyrobów gumowych do kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, 26
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/2003

 • Aleksandra Smejda-Krzewicka, Wanda Parasiewicz, Władysław Rzymski, Adam Tarniowy, Elastomery funkcjonalizowane grupami jonogennymi, 3
 • Jacek Bik, Władysław Rzymski, Jerzy Chruściel, Modyfikacja uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego za pomocą polimetylowodorosiloksanu, 9
 • Marian Zaborski, Tomasz Marasek, Magdalena Lipińska, Zastosowanie silanów jako promotorów adhezji gumy do włókien, 17
Artykuły - archiwum (powrót)

2002

Nr 1/2002

 • Renata Antosik, Mirosława Ela Fray, Synteza i właściwości poliestrów modyfikowanych kwasem dodekanodikarboksylowym, 15
 • Zygmunt Hehn, Maria Rajkiewicz, Jolanta Sajewicz, Żywice melaminowe modyfikowane uretanami jako bezrezorcynowe promotory adhezji gumy do kordu stalowego. Cz. 1, 11
 • Teresa Glijer, Maria Lipińska, Aspekty techniczne i ekonomiczne bieżnikowania opon, 16
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2002

 • Marian Starzak, Tendencje rozwoju wodnych dyspersji polimerowych, 3
 • Agnieszka Kozłowska, Wpływ długości łańcucha węglowego w bloku oligoamidowym na termiczne i mechaniczne właściwości kopolimerół estrowo-amidowych, 9
 • Cezary Dębek, Wanda Parasiewicz, Marcin Sobczak, Wpływ dodatku granulatu gumy z EPDM na starzenie atmosferyczne wulkanizatów kauczuków nienasyconych, 13
 • Józef Gil, Tendencje rozwoju przemysłu opon w Polsce, 19
 • Marek Sobecki, Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, 23
 • Eugeniusz Pudlis, Ustawa rozpisana na siedem rozporządzeń, 26
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2002

 • Tomasz Prokopski, Adolf Balas, Iwona Kozielec, Poli(uretanepoksydy) otrzymywane z opracowanych malocząsteczkowych przedłużaczy łańcuchów, 3
 • Zygmunt Hehn, Maria Rajkiewicz, Jolanta Sajewicz, Modyfikowane uretanami żywice melaminowe jako bezrezorcynowe promotory adhezji gumy do kordu stalowego. Cz. 2, 12
 • R. Hodson, S. Lackovic, Znaczenie parametrół badania podczs pomiaru twardości gumy, 17
 • Magdalena Targońska, Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami. Nowe instrumenty prawne już obowiązują, 25
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4-5/2002

 • Barbara Jurkowska, Bolesław Jurkowski, Zmiany w strukturze molekularnej i topologicznej gumy, 3
 • Halina Kaczmarek, Dagmara Ołdak, Krzysztof Bajer, Mikroskopowe badanie morfologii mieszaniny polipropylenu z celulozą poddanej bio- i fotodegradacji, 12
 • Lech Subocz, Próba oceny polskich silikonów do potrzeb izolacji wysokonapięciowej, 16
 • Wojciech Staśkowiak, Marek Tulik, Jacek Magryta, Gips jako składnik mieszanek gumowych, 19
 • Ghorghe Ivan, Wybrane aspekty wpływu opon na środowisko: produkcja, użytkowanie i recykling, 24
 • Leszek Pyskło, Teresa Kleps, Kazimiera Ćwiek-Ludwicka, Surowce dopuszczone do wytwarzania wyrobów gumowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Porównanie krajowej listy substancji dozwolonych z listą zamieszczoną w przepisach niemieckich BgVV, 39
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/2002

 • Anna Szelest-Lewandowska, Agnieszka Skupień, Bogumiła Masiulanis, Syntezy i właściwości nowych poliuretanów dla medycyny, 3
 • Krystyna Czaja, Poliolefiny a środowisko, 15
 • Lech Ciechanowicz, Elastomery fluorowe, 22
Artykuły - archiwum (powrót)

2001

Nr 1/2001

 • Gunnar Stang, Oleje naftenowe mniej rakotwórcze, 3
 • Jacek Magryta, Zastosowanie granulatów gumowych, 7
 • Alexander Bedjukh, Hares Youssef, Recykling zużytych opon z kordem stalowym metodą wstrząsu magnetycznego, 13
 • Wanda Parasiewicz, Analiza zagrozeń chemicznych w procesach przetwórczych przemysłu gumowego, 17
 • Wojciech Domański, Substancje rakotwórcze w przemyśle gumowym, 29
 • Teresa Kleps, Teresa Parys, Małgorzata Piaskiewicz, Technika GC/TEA selektywnego oznaczania i kontroli N-nitrozoamin uwalnianych z gumy, spełniająca wymagania standardów eurpejskich, 35
 • Górażdże Cement S.A. - utylizacja zużytych opon, 40
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/2001

 • Lech Ciechanowicz, Świat elastomeró. Kronika lat 1945-2000, 3
 • Joanna Ryszkowska, Poliuretanomoczniki z krystalicznych prepolimerów estrowo-izocyjanianowych, 11
 • Hans-Joachim Radusch, Władysław Rzymski, Wulkanizaty termoplastyczne.1. Istota oraz materiałowe i strukturalno-morfologiczne uwarunkowania właściwości, 19
 • Dariusz Bieliński, Piotr Głąb, Ludomir Ślusarski, Charakterystyka warstwy wierzchniej a właściwości materiałów elastomerowych, 29
 • C. Gisele Jung, Andre Fontana, Piroliza zużytych opon: najnowsza technologia i urządzenia, waloryzacja otrzymanych produktów, 38
 • Mieczysław Gęsiak, Wanda Parasiewicz, Leokadia Bolesta, Skuteczny sposób modyfikacji mieszanek gumowych z kauczuku EPDM pod kątem zwiększenia adhezji gumy do materiałów tekstylnych i metalu, 56
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/2001

 • Hans-Joachim Radusch, Władysław M. Rzymski, Wulkanizaty termoplastyczne. 2. Rodzaje i właściwości, 3
 • Helena Janik, Badanie gęstości usieciowania elastomerów uretanowych różnymi metodami, 16
 • Zbigniew Wasilewski, Zbigniew Nahorski, Optymalizacja kosztu skłądników mieszanki gumowej, 28
 • Andrzej Smorawiński, Wytwarzanie wtryskowe wyprasek wielokomponentowych, 38
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2001

 • Wiesław Pieniążek, Jerzy Warszczyński, Borysław Piotrowski, Grzegorz Hiczwa, Badanie wpływu opon na kierowalność samochodu z zastosowaniem eksperymentalnych prób RSV, 3
 • Piotr Radziszewski, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat, Wykorzystanie miału gumowego ze zużytych opon samochodowych wo modyfikacji asfaltów drogowych, 8
 • Klaus M. Diedrich, Bernard J. Burns, Możliwości recyklingu zmielonych opon z zastosoaniem trans-polioktenameru, 17
 • Maria Królikiewicz, Sposoby powtórnego wykorzystania zużytych opon we Francji, 25
 • Yoshiyuki Yuasa, System zagospodarowania zużytych opon w Japonii, 31
 • Yang Ying-Ming, The outlook of Taiwan rubber industry, 48 tłum. str. 57
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5/2001

 • Barbara Ościłowska, Pożary stałych materiałów palnych, 3
 • Teresa Kleps, Leszek Pyskło, Rakotwórcze N-nitrozoaminy w przemyśle gumowym, 13
 • Yoshiyuki Yuasa, Nowa technologia dewulkanizacji: produkt kauczukopodobny RU. Od starych do nowych opon, 29
 • Andrzej Hosaja, Bieżnikowanie opon jako skuteczna forma wydłużania czasu eksploatacji opon, 35
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/2001

 • Adam Tarniowy, Eulalia Grabowska, Kauczuki nitrylowe proszkowe - otrzymywanie i właściwości, 3
 • Danuta Żuchowska, Matylda Rajkowska, Właściwości i zastosowania termoplastycznych elastomerów styrenowych, 12
 • Agnieszka Kozłowska, Jerzy Słonecki, Wpływ budowy chemicznej poli(estro-blok-amidów) na ich strukturę, 19
Artykuły - archiwum (powrót)

2000

Nr 1/2000

 • Bogusław Woźniak, Kleje obuwnicze. Cz. 2. Bezrozpuszczalnikowe środki łączące, 3
 • Klaus M. Dietrich, Bernard J. Burns, Pavements from asphalts modified with ground tire rubber (GTR), 9
 • Tomasz Marasek, Ludomir Ślusarski, Marian Zaborski, Wanda Parasiewicz, Adhezja elastomerów do włókien. Cz. 2. Zastosowanie promotorów adhezji z grupami epoksydowymi w celu zwiększenia przyczepności gumy do kordów, 15
 • Teresa Kleps, Maria Rajkiewicz, Izabela Berek, Badanie wpływu estrów kwasu stearynowego na właściwości elastomerów, 23
 • Wanda Parasiewicz, Problem zagospodarowania zużytych opon w Polsce w świetle przepisów UE, 28
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2-3/2000
Konferencja Naukowo-Techniczna "Kryteria jakości opon", 02.12.1999, Poznań

 • Jerzy A. Ejsmont, Marzena Ćwikła Duda, Wybrane aspekty oddziaływania opon samochodowych na środowisko, 8
 • Piotr Mioduszewski, Stanisław Taryma, Grzegorz Ronowski, Hałas współczesnych opon samochodowych, 15
 • Jerzy A. Ejsmont, Ryszard Woźniak, Pojazdy do badania hałasu opon metodą CPX, 22
 • Jerzy Warszczyński, Jan Marcinkowski, Wpływ wskaźnika profilu opon (superniskoprofilowych) o różnych średnicach osadzenia 13", 14", 15", 16" na parametry trakcyjne samochodu, 28
 • Stanisław Taryma, Piotr Mioduszewski, Grzegorz Ronowski, Opór toczenia współczesnych opon samochodowych, 35
 • Józef Knapczyk, Orlan Gansiniec, Krzysztof Jakubiak, Wpływ zmain obciążenia koła ogumionego na opór toczenia, 41
 • Bogumił Szwabik, Janusz Pokorski, W poszukiwaniu rzeczywistej skali oceny właściwości przeciwpoślizgowych opon samochodowych i nawierzchni drogowych, 45
 • Wiesław Pieniążek, Jerzy Warszczyński, Wskaźniki kierowalności i stateczności samochodu jako kryteria oceny jakości opon - możliwości, doświadczenia, 52
 • Marian Dudziak, Andrzej Lewandowski, Jerzy Warszczyński, Wpływ systemu ABS na skuteczność hamowania samochodu osobowego na suchej i mokrej nawierzchni, 61
 • Jerzy Warszczyński, Andrzej Lewandowski, Marek Anioła, Jan Marcinkowski, Marian Malicki, Badanie wpływu głębokości rzeźby bieżnika na drogę hamowania samochodu osobowego wyposażonego w ABS, 67
 • Jerzy Warszczyński, Andrzej Lewandowski, Marek Anioła, Jan Marcinkowski, Eksperymentalne badania zachowania samochodu osobowego w czasie hamowania (z ABS i bez ABS) na różnych podłożach w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa, 74
 • Barbara Jurkowska, Regulacje prawne dotyczące nowych opon do pojazdół - stan obecny i przewidywane zmiany, 78
 • Zbigniew Bąkowski, Dokumenty normalizacyjne dotyczące opon i ich badań - zharmonizowanie Polskich Norm z Normami Międzyanrodowymi, 83
 • Antoni Żarczyński, Przemiany, przekształcenia własnościowe, 88
 • Leszek Pyskło, Utylizacja odpadów gumowych i z tworzyw sztucznych pochodzących z samochodów wycofanych z eksploatacji w Niemczech, Holandii, Danii i Szwecji, 96
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/2000

 • Bogumiła Masiulanis, Joanna Brzeska, Agnieszka Tercjak, Elastomery uretanowe z cykloalifatycznego diizocyjanianu i polioli z udziałem oleju rycynowego, 3
 • Zygmunt Wirpsza, Anita Białkowska, Segmentowe poliuretanowe elastomery kondensacyjne, 13
 • Agnieszka Kozłowska, Jerzy Słonecki, Wpływ zawartości i budowy bloków oligoamidowych na niektóre właściwości poli(estro-blok-amidów), 21
 • Franciszek Lembicz, Mirosława El Fray, Jerzy Słonecki, Rozszerzalność termiczna wybranych elastomerów multiblokowych, 27
 • Jerzy Jęczalik, Porównanie działania modyfikatorów estrowego i węglowodorowego w elastomerach uretanowych otrzymywanych z systemów dwuskładnikowych, 32
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5/2000

 • Zygmunt Hehn, Maria Rajkiewicz, Jolanta Sajewicz, Modyfikowane żywice melaminowe jako bezrezorcynowe promotory adhezji gumy do kordu stalowego, 3
 • Janes Stehr, Luvocoup i Luvocoup R/HS - efektywne promotory adhezji, 10
 • Leszek Pyskło, Wanda Parasiewicz, Robert Stępkowski, Charakterystyka miału gumowego otrzymanego różnymi metodami oraz ocena jego wpływu na właściwości mieszanek gumowych, 26
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/2000

 • Piotr Król, Joanna Wojturska, Układy polimerowe o wzajemnie przenikających się sieciach otrzymywane z poliuretanów. Cz. 1. Metody syntezy, struktura i właściwości mechaniczne układów IPN, 3
 • Piotr Król, Joanna Wojturska, Układy polimerowe o wzajemnie przenikających się sieciach otrzymywane z poliuretanów. Cz. 2. Poliuretanowo-poliestrowe kompozycje IPN, 11
 • Leszek Pyskło, Teresa Glijer, Technologiczne aspekty stosowania siarki nierozpuszczalnej, 24
Artykuły - archiwum (powrót)

1999

Nr 1/1999

 • Dariusz M. Bieliński, Ludomir Ślusarski, Jean-Paul Chapel, Wanda Parasiewicz, Budowa i struktura warstw powierzchniowych a właściwości trybologiczne elastomerów, 3
 • R. Morgans, S. Lackovic, B. MCGarry, G. Dinnage, B. Pearce, H.W. Wallace Wpływ czynników doświadczalnych na wyniki badań plastyczności wykonanych w celu oznaczania PRI (wskaźnika zachowania plastyczności, 11
 • Wilma Dierkes, Produkty recyklingu gumy - wartościowe surowce!, 18
 • Valerie L. Shulman, Zagospodarowanie zużytych opon w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy, 26
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/1999

 • Dariusz Bieliński, Ludomir Ślusarski, Tarcie elastomerów, 3
 • Antoni Żarczyński, O słownictwie specjalistycznym używanym w czasopismach, książkach i dziełach opisujących kauczuk i gumę, 16
 • VANAX - nowy środek wulkanizujący i przyspieszacz do kauczuku chloroprenowego - produkt firmy R.T. Vanderbilt, 32
 • Marek Woliński, Pożar skłądu opon to także zagrozenie ekologiczne, 34
 • Teresa Kleps, Wprowadzanie systemów zapewnienia jakości zgodnych z ISO w krajowych przedsiębiorstwach przemysłu gumowego, 51
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/1999

 • Tomasz Marasek, Marian Zaborski, Ludomir Ślusarski, Andrzej Włochowicz, Wanda Parasiewicz, Adhezja elastomerów do włókien. Cz. 1. Modyfikacja włókien metodą "rozpuszczalnik - rozpuszczalnik", 3
 • Teresa Glijer, Aneta Kopania, Leszek Pyskło, Projektowanie składu chemicznego wosków ochronnych do gumy, 10
 • Bogdan Felczak, Adelajda Kozera, Badania porównawcze nowych olejów wzorcowych IRM 902 i IRM 903 ze stosowanymi dotychczas olejami wzorcowymi ASTM-2 i ASTM-3, 18
 • Paweł Ambrozewicz, Metody szacowania wielkości zasobów złomu gumowego, 24
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/1999

 • Lech Ciechanowicz, Od erytrenu do Keru. Karta historii polskiego kauczuku syntetycznego, 3
 • Adam Tarniowy, Marianna Lubecka, Bożena Cieślińska, Uwodornianie kauczuku nitrylowego KER N-29, 13
 • Jens Stehr, Dodatki do mieszanek gumowych w postaci "suchych koncentratów cieczy", 19
 • Alain Vidal, B. Haidar, Wzmocnienie elastomerów: wpływ oddziaływania polimer/napełniacz na dynamikę łańcuchów elastomerowych na granicy faz, 28
 • Horst Wyden, Georg Widmann, Tomasz Skrabka, Analiza gumy za pomocą termowagi TGA850, 34
 • Tomasz Kowalik, Kiedy złomowanie będzie opłacalne, 38
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5/1999

 • Agnieszka Kozłowska, Jerzy Słonecki, Wpływ warunków reakcji na przebieg syntezy oligoamidów, 3
 • Włodzimierz Baryń, Ludomir Ślusarski, Oddziaływanie między gumą a asfaltem. Ocena stabilności składu, 10
 • Małgorzata Piaskiewicz, Elżbieta Lewonowska, Maria Rajkiewicz, Włodzimierz Oniśko, Danuta Nicewicz, Zastosowanie ligniny odpadowej w mieszankach gumowych w roli promotora adhezji materiał tekstylny-guma, 18
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/1999

 • S. K. De Mieszaniny samowulkanizujące, 3
 • Ewa Kowalska, Zbigniew Wielgosz, Wpływ dodatku zwulkanizowanych odpadów gumowych i modyfikowanego termicznie fosfogipsu na właściwości tworzyw termoplastycznych, 20
Artykuły - archiwum (powrót)

1998

Nr 1/1998

 • Agnieszka Kozłowska, Jerzy Słonecki, Otrzymywanie i niektóre właściwości multiblokowych poli(estro-blok-amidów), 3
 • L. Pyskło, T. Glijer, T. Parys, A. Kopania, Wpływ składu wosków parafinowych na ich skuteczność ochronną przed działaniem ozonu, 12
 • Bogusław Woźniak, Kleje obuwnicze. Cz. 1. Podział, właściwości, przeznaczenie, 22
 • Teresa Kleps, Maria Rajkiewicz, Rozwój badań nad zmniejszeniem negatywnego oddziaływania przemysłu gumowego na środowisko. Cz. 1. Eliminowanie przyczyn powstawania N-nitrozoamin, 27
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 2/1998

 • Władysława Putkiewicz, Leszek Pyskło, Surowce i materiały dla przemysłu gumowego produkowane w Polsce, 3
 • Porównanie reometrów, 15
 • Roman Jabłoński, Taśmy przenośnikowe. FTT STOMIL WOLBROM S.A. - 90 lat istnienia fabryki, 22
 • Barbara Jurkowska, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil", Laboratorium Ogumienia - droga do uzyskania akredytacji, 28
 • Paweł Ambrożewicz, Zapobieganie zwiększaniu się zasobów złomu gumowego, 38
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/1998

 • Helena Janik, Biostabilność i biorozkład poliuretanów - część 1, 3
 • Mieczysław Gęsiak, Aktualna sytuacja w dziedzinie tekstylnych kordów oponowych, 10
 • Teresa Kleps, Analiza fizykochemiczna surowców i gumy, 18
 • D. Ehrhardt, Badania dynamiczne w komorze ozonowej, 26
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/1998

 • Wanda Parasiewicz, Roman Cieślak, 45 lat Instytutu Przemysłu Gumowego "Stomil", 5
 • Lech Ciechanowicz, Początki przemysłu gumowego w Europie i na ziemiach polskich, 10
 • Antoni Żarczyński,O słownictwie specjalistycznym używanym w czasopismach, książkach i dziełach opisujących kauczuk i gumę, 15
 • Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Wanda Parasiewicz, Ludomir Ślusarski, Badanie struktury mieszanin kauczuków z polimerem o budowie makropierścieniowej, 33
 • Elżbieta Lewonowska, Alicja Kolasińska, Modyfikowane żywice melaminowe jako promotory adhezji gumy do materiałów wzmacniających, 38
 • Małgorzata Piaskiewicz, Maria Rajkiewicz, Mieczysław Gęsiak, Izabela Berek, Teresa Kleps, Zagospodarowanie ligniny odpadowej w mieszankach gumowych, 43
 • Maria Rajkiewicz, Wojciech Skórski, Maria Lipińska, Odporność gumy na działanie ciekłych paliw silnikowych, 46
 • Wanda Parasiewicz, Marek Tulik, Trudnopalne taśmy przenośnikowe dla górnictwa, 51
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5/1998

 • Irena Brzęczkowska, Anna Gadomska, Andrzej Szyprowski, Rynek krajowy kauczuku syntetyczego i prognozy jego rozwoju do 2005 roku, 3
 • Władysław M. Rzymski, Elastyczne materiały termoizolacyjne, 13
 • Wanda Parasiewicz, Władysław Adamski, Teresa Kleps, Robert Stępkowski, Recykling odpadów gumowych za pomocą mikrofal, 23
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/1998

 • Anna Żmihorska-Gotfryd, Otrzymywanie i właściwości polioli i wytworzonych z nich lanych elastomerów uretanowych, 3
 • Andreas Schulch, Thomas Fruh,Dithioaty wolne od nitrozoamin, 10
 • Maria Duczmal, Ustawa o odpadach - przepisy obowiązujące i przewidywane zmiany, 18
Artykuły - archiwum (powrót)

1997

Nr 2/1997

 • Antoni Żarczyński, Kauczuki etylenowo-propylenowe. Podstawowe właściwości, produkty, 3
 • Jan Dul, Leszek Pyskło, Andrzej Chmielewski, Wysikoaromatyczne oleje pochodzenia naftowego stosowane w przemyśle gumowym na listach surowców rakotwórczych. Cz. 1. Informacje ogólne, 17
 • Leszek Pyskło, Piotr Wilkoński, Robert Stępkowski, Wpływ soli cynkowych kwasów tłuszczowych oraz mieszanin żywic aromatycznych i alifatycznych na energochłonność wykonywania mieszanek gumowych i ich właściwości, 22
 • W. A. Szersznew, W.D. Julowskaja, Tworzenie pożądanej sieci przestrzennej i struktur fazowych podczas kowulkanizacji mieszanin elastomerów, 31
 • Wanda Parasiewicz, Leszek Pyskło, Ekologiczne problemy przemysłu gumowego, 36
 • Stanisław Kubicki, Produkcja odczynników w P.Ch. "Odczynniki" Sp. z o.o., 43
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 3/1997

 • Tom Italiaander, Granulowany EPDM otrzymywany w fazie gazowej zwiększa wydajność mieszania, 3
 • Mirosława El Fray, Agnieszka Kozłowska, Jerzy Słonecki, Wpływ udziału wagowego oligoamidowych segmentów giętkich na wybrane właściwości kopoli(estro-amidów), 12
 • G. M. Ronkin, Mieszaniny chlorowcowanych kauczuków EPDM z elastomerami o wysokim stopniu nienasycenia, 21
 • Jan Dul, Andrzej Chmielewski, Robert Stępkowski, Leszek Pyskło, Wysokoaromatyczne oleje pochodzenia naftowego stosowane w przemyśle gumowym na listach surowców rakotwórczych. Cz. 2. Badania analityczne i technologiczne, 29
 • Bogdan Ptaszyński, Oznaczanie substancji toksycznych i odorogennych emitowanych do atmosfery przez zakłady przemysłu gumowego, 37
 • Teodora Bogdańska, Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil", 45
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 4/1997

 • Khoo Teng Cheang, Sidek bin Dulngali, Ong Eng Long, Postęp technologiczny w zakresie standardowego kauczuku malezyjskiego i kauczuków naturalnych szczególnego przeznaczenia, 3
 • L. Fanichet, T. Clayfield, Omówienie unikatowej zależności między strukturą i właściwościami oraz korzyści dla przemysłu gumowego płynące z zastosowania usieciowanych elastomerów olefinowych ENGAGE, 16
 • Maria Rajkiewicz, Izabela Berek, Piotr Wilkoński, Nowoczesne, niepylące postaci dodatków chemicznych do gumy, 22
 • G. Heinrich, N. Rennar, H. Dumler, Temperatura zeszklenia oznaczana w warunkach dynamicznych jako kryterium oceny poślizgu gumy bieżnikowej na mokrych nawierzchniach, 27
 • Antoni Żarczyński, Prywatyzacja: Stomil-Olsztyn S.A., 37
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 5/1997

 • Urszula Bajorska, Urszula Ostaszewska, Produkcja doświadczalna kauczuków fluorowych w Zakładach Azotowych S.A. w Tarnowie-Mościcach, 3
 • Marian Zaborski, Ludomir Ślusarski, Aktywność napełniaczy w elastomerach, 6
 • David A. Vink, Wpływ modyfikowania powierzchni napełniaczy na właściwości wzmocnionych wyrobów gumowych, 13
 • Beata Jaśkiewicz, Melamina w przemyśle gumowym, 20
 • Maria Duczmal, Ustawa o odpadach - omówienie, 29
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 6/1997

 • Bogumiła Masiulanis, Grzegorz Całusiński, Elastomery uretanowe stosowane jako biomateriały, 3
 • W. Arndt, J. Dormish, R. Witkowski, Ogólne spojrzenie na wodne kleje poliuretanowe, 12
 • Teresa Kleps, Teresa Parys, Małgorzata Piaskiewicz, Metodyka badania struktury wosków pochodzenia naftowego, 20
 • Gerd Capelle, Materiałowe wykorzystanie starych opon i odpadów gumowych, 27
Artykuły - archiwum (powrót)

Nr 7/1997

 • R. Bayer, O. Nuyken, Nowe polialkenamery otrzymane w reakcji McMurry'ego, 3
 • Andrzej Krysztafkiewicz, Teofil Jesionowski, Jan Dul, Ludwik Domka, Krzemionka, krzemiany sodowo-glinowe i strącane węglany wapnia - napełniacze kauczuków SBR, 10
 • Karl-Heinz Teschke, Na styku potrzeb producentów i odbiorców składników mieszanek gumowych, 17
 • Wanda Parasiewicz, barbara Jurkowska, Alicja Aleksandrowicz, Prognozy techniczno-ekonomiczne zagospodarowania zużytych opon w Polsce, 22
Artykuły - archiwum (powrót)

1996

Nr 1/1996

 • Wanda Parasiewicz, Ludomir Ślusarski, Przemysł gumowy w perspektywie XXI w., 5
 • Władysław M. Rzymski, Andrzej Srogosz, Uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy. Badania sieciowania oraz właściwości wulkanizatów, 11
 • Andrzej Krysztafkiewicz, Jan Dul, Badanie nad otrzymywaniem i modyfikacją wysiko zdyspergowanej krzemionki strącanej, 21
 • Marianna Lubecka, Wiesława Krzemień, Marian Starzak, Karboksylowe lateksy butadienowo-styrenowe o podwyższonym napieciu powierzchniowym, 27
 • Marian Zaborski, Ludomir Ślusarski, Aktywność napełniaczy w usieciowanych elastomerach, 33
 • Leszek Pyskło, Naria Rajkiewicz, Dodatki poprawiające właściwości przerobowe mieszanek gumowych, 41
 • Barbara Jurkowska, Badania właściwości wulkanizatów a kryteria jakości opon. Cz. 1 Badania statyczne, 46
Artykuły - archiwum (powrót)